Λαβή Χρωμίου

 CRTM-K  CRTM-B  CRM-K  CRM-B
 CRTS-K  CRTS-B  CRTS-N